[./geschiedenis2.html]
[./index.html]
[./geschiedenis.html]
[./medewerkers.html]
[./audio2dvideo.html]
[./pers.html]
[./promomateriaal.html]
[https://www.flickr.com/gp/185444234@N08/Mn9rf0]
[./contact.html]
[Web Creator] [LMSOFT]

 Welkom op de archiefsite van Radio Forest

Op maandag 4 april 2005 om 15.00u kregen enkele medewerkers een zorgwekkend telefoontje..."of wel kopen jullie de zaak nu, of we trekken er de stekker uit".

Enkele minuten later werd het stil op 105.2 FM, heel stil.

+
Geschiedenis

Een stukje geschiedenis...

In 1906 werd voor het eerst een “audion” of triode-lamp ontwikkeld door de in 1873 geboren Amerikaanse natuurkundige “Lee de Forest”. Dankzij deze lamp was radio maken mogelijk geworden.

Daaruit besluiten dat Forest heten en radio maken synoniem zijn van elkaar is wel een beetje voorbarig, maar ik maak toch graag even gebruik van de gelijklopendheid in de gegevens

De eigenlijke geschiedenis van RADIO FOREST begint echter veel dichter bij ons. Begin 1982 begon Nancy Windey (16 jaar) alias "Joke Van de Vijver" samen met haar broer en enkele vrienden met zeer primitieve middelen muziek in de lucht te sturen. Deze uitzendingen gebeurden nu eens uit de garage, dan vanuit een werkplaats, ja zelfs vanop een hooizolder.

Daar ze ook niet over de nodige financiƫle middelen beschikten was hun werk toen, wat wij nu met de nodige waardering, van een eerder amateuristisch aard zouden willen noemen. Storingen, te wijten aan het gebrekkige materiaal, enerzijds en de reacties daarop van buitenaf anderzijds deden deze pioniers uitkijken naar een vaste plaats en beter materiaal.

RADIO FOREST werd geboren op 1 mei 1982 om 09.00u , werden de eerste vrolijke deuntjes in de ether gestuurd, en het zouden zeker de laatste niet zijn. Een eerste echte zender, geplaatst onder een 18-meter hoge zendmast, stuurde de programma's door vanuit een stal in de Hamse Kaaldries.

Elk weekend werden de programma's de "huiskamers" binnengestuurd op FM 102.3 MHz.

Vanaf dat moment ging alles voor RADIO FOREST pijlsnel vooruit. Met het groeiend aantal medewerkers waren er nu niet alleen weekend programma's maar kwamen er nu ook uitzendingen tijdens week. Op dat ogenblik zaten Radio Forest en Radio Motief (niet bepaald de beste maatjes) samen op 1 frequentie, dat kon niet slechter voor beide radio's. Het mooie (??) liedje van plagerijen duurde echter niet lang en radio Motief stopte zodat Forest terug de volle 24 uur kon uitzenden.

Vanuit de Kaaldries verhuisde RADIO FOREST naar het immidels vrijgekomen huis op de Driegotenkouter. Het kleine Forest-huisje, vlak naast de drukbereden en soms moordende rijksweg, is voor iedere Hammenaar een begrip geworden. Men reeds niet zomaar langs of over de rijksweg ... MEN PASSEERDE FOREST.

De 18-meter hoge antennemast werd verdubbeld. Het liep gesmeerd maar zoals U weet, mooie liedjes duren niet lang. Op 18 augustus 1982 werd de zender voor het eerst in beslag genomen, en alsof dit nog niet genoeg was, werd de studio in datzelfde jaar voor een eerste maal leeg geroofd. De daders zijn nooit gevonden, maar men had vermoedens.... Na enig gezwoeg en gezweet kon op 19 september 1982 RADIO FOREST terug met de uitzendingen starten. Het kleine huisje werd vanaf dat ogenblik het modernste studiogebouw in Vlaanderen voor "vrije" radio's. Het "huisje" herbergde de modernste apparatuur zodat professionele programma's dagelijks via FM 105.2 MHz konden worden uitgezonden


Meer...